terug naar overzicht

Now regeling

Looncompensatie voor werkgevers vanaf 6 april

Werkgevers die lonen blijven uitbetalen in deze crisisdagen, kunnen waarschijnlijk vanaf 6 april een groot deel daarvan terugkrijgen van de overheid. Voorwaarde is dat zij meer dan 20 procent omzetverlies lijden.

De overheid maakte de details van de al eerder aangekondigde regeling dinsdag bekend. Het gaat om de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de Now. Er is 10 miljard euro beschikbaar gesteld voor de komende 3 maanden. Als het nodig is wordt de regeling verlengd, eventueel met aangescherpte voorwaarden.

De hoogte van de tegemoetkoming berekenen

Bedrijven die drie maanden lang ten minste 20 procent omzetverlies lijden, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de lonen krijgen. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers hun omzet uit 2019 door vier delen. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Omdat de gevolgen van de crisis soms langer doorwerken, mag die periode ook later starten. De werkgever heeft de keuze uit

  • maart – april – mei 2020
  • april – mei – juni 2020
  • mei – juni – juli 2020

De vergoeding is afhankelijk van het omzetverlies. Is dat 100 procent omdat de zaak dicht is, dan is de vergoeding 90 procent. Bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent. Voorwaarde is dat de salarissen worden doorbetaald en dat bedrijven geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen.  

De Now geldt voor alle werknemers met een contract met het bedrijf. Het bedrijf kan dus ook subsidie krijgen als het het loon doorbetaalt aan uitzendkrachten en flexkrachten. Voor de subsidie geldt een maximumloon van 9.539 euro bruto per maand.

Het UWV hoopt binnen twee tot vier weken tot uitbetaling over te gaan om de slarisbetaling over april te garanderen.

De voorwaarden op een rij

Rekenmethodiek omzet houdt dus geen rekening met:

▪ seizoensinvloeden

▪ sterk (in omzet) groeiende bedrijven

▪ start-ups

 

Welke loonkosten worden vergoed?

▪ bij het voorschot wordt uitgegaan van de loonsom van januari 2020

▪ bij definitieve vaststelling wordt gekeken naar de loonsom over de maanden maart-april-mei 2020

▪ ze gaan ervanuit dat zieke medewerkers gewoon onder de loonsom vallen.

 

Vaststellingsfase

▪ er wordt gekeken naar daadwerkelijke omzetdaling

▪ een lagere loonsom over de periode maart-april-mei leidt tot een lagere subsidie

▪ een hogere loonsom over de periode maart-april-mei leidt niet tot een hogere subsidie

▪ er is een correctie voor o.a. no-riskpolissen en aftrek voor overtreden ontslagverbod

 

Aan welke voorwaarden moet werkgever voldoen?

Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden.

Maar wel toegestaan is:

▪ proeftijdontslag

▪ ontslag met wederzijds goedvinden

▪ af laten lopen van tijdelijke contracten

▪ ontslag op andere gronden

Aan welke voorwaarden moet de werkgever voldoen?

▪ geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden

▪ ontslagaanvragen ingediend t/m 17 maart jl. zijn wel toegestaan

▪ latere ontslagaanvragen moeten binnen 5 dagen worden ingetrokken

▪ sanctie: loonsom van met ontslag bedreigde werknemer + 50% worden in mindering gebracht op totale loonsom

▪ werkgever moet OR, PVT of werknemers informeren over subsidieverlening

 

Administratieve verplichtingen w.o.

▪ subsidie mag uitsluitend gebruik worden voor betaling loonkosten

▪ tijdig doen van loonaangifte

▪ definitieve opgave van omzetdaling aan de hand van accountantsverklaring

 

Procedure

▪ aanvraag digitaal via UWV.nl vanaf 14 (of 6 april) a.s.

▪ aanvraagperiode sluit na 31 mei 2020

▪ UWV beslist binnen 13 weken (streven: 2-4 weken)

▪ voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald

▪ werkgever moet binnen 22 weken na meetperiode (van de omzet) het UWV verzoeken om vaststelling van de subsidie.

sluiten
Nieuwe webshop

We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe webshop. Heb je al inloggegevens ontvangen, dan kun je hier bestellen?

Inloggen
Reguliere webshop

Heb je nog geen nieuwe inloggegevens ontvangen? Dan kun je nog steeds gewoon je bestelling plaatsen in de voor jou bekende webshop.

Inloggen