Conformiteit

Gedragscode

Als familiebedrijf staat Chefs Culinar altijd voor waarden gedreven handelen en vinden wij integriteit en eerlijkheid erg belangrijk. Het is onze ambitie om duurzaam succesvol te zijn, met inachtneming van alle interne en externe voorschriften.

Onze Gedragscode vormt de basis voor een fijne samenwerking. Als leidraad voor wettelijk en ethisch correct gedrag biedt het zekerheid aan alle medewerkers, van stagiaires tot het management, in moeilijke situaties en bepaalt het de norm voor verantwoord gedrag richting zakenpartners en derden, maar ook in de omgang met elkaar.

Onze gedragscode

Het klokkenluiderssysteem van Chefs Culinar

In onze onderneming heeft naleving van wetten, regels en interne voorschriften een hoge prioriteit. Door te handelen in overeenstemming met de wet en met integriteit, beschermen wij ons bedrijf, onze werknemers en onze zakelijke partnerschappen.

Het klokkenluidersysteem van de bedrijvengroep CHEFS CULINAR biedt je de mogelijkheid om concrete informatie en aanwijzingen te geven en mogelijk wangedrag van werknemers te melden.

Het klokkenluiderssysteem garandeert bescherming voor klokkenluiders en  betrokkenen. De Commissie bescherming klokkenluiders stelt een onderzoek in na zorgvuldig onderzoek van de informatie en bij concreet bewijs van een regelovertreding. Deze informatie wordt verwerkt als onderdeel van een eerlijk en vertrouwelijk proces.

Je hebt de mogelijkheid om via het klokkenluidersysteem contact op te nemen met onze Commissie bescherming van klokkenluiders, documenten uit te wisselen en contact te houden via een speciale mailbox. Dit is allemaal vertrouwelijk en beschermd. Klokkenluiders kunnen zelf beslissen of zij anoniem wensen te blijven. Als je een vertrouwelijk rapport wilt sturen, brengt de volgende link je naar het beveiligde online meldingskanaal van Chefs Culinar.

Naar het klokkenluiderssysteem

sluiten
Nieuwe webshop

We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe webshop. Heb je al inloggegevens ontvangen, dan kun je hier bestellen?

Inloggen
Reguliere webshop

Heb je nog geen nieuwe inloggegevens ontvangen? Dan kun je nog steeds gewoon je bestelling plaatsen in de voor jou bekende webshop.

Inloggen